สวัสดีค่ะ มีใครเคยมีประสบการณ์พาสปอร์ต(หนังสือเดินทาง) หมดอายุก่อนวีซ่าหรือไม่ค่ะ วันนี้เลยถือโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ การทำพาสปอร์ตใหม่กรณีพาสปอร์ตจะหมดอายุก่อนวีซ่า หรือทำพาสปอร์ตใหม่ก่อนเล่มเดิมหมดอายุค่ะ

2018-28-06-19-06-32

เนื่องจากเรามีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมเมืองไทยช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แล้วพาสปอร์ตเดิมจะหมดอายุในเดือนมิถุนายน 2019 แต่วีซ่า Settlement จะหมดอายุในเดือนกันยายน 2019 จึงคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะทำพาสปอร์ตใหม่ซะเลย ประกอบกับปัจจุบันการทำพาสปอร์ตในประเทศไทยค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับการต้องเดินทางไปทำพาสปอร์ตใหม่ที่ลอนดอน 🙂

การทำพาสปอร์ต เอกสารที่ต้องเตรียม ขั้นตอน และค่าธรรมเนียม

1) ไปทำพาสปอร์ตที่ไหน เราทำที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ (ขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นสอง จะเห็นจุดให้บริการอยู่ทางซ้ายมือ) เนื่องจากใกล้บ้านและมีช่องให้บริการค่อนข้างเยอะ เราใช้บริการแบบปกติ (3 วันทำการ) จัดส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์และไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากเรามีเวลาเพียงพอในการดำเนินการแบบปกติ

2) เอกสารที่ต้องเตรียม

 • บัตรประชาชน และพาสปอร์ตเล่มเดิม

3) ขั้นตอน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียม

 • รับบัตรคิว (แสดงบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์ด้านหน้า)
 • กรอกเอกสารข้อมูลส่วนตัวและการจัดส่งพาสปอร์ต (ตรงเคาน์เตอร์บริเวณเก้าอี้แถวคอย)
 • รอเรียกคิวและแจ้งช่องบริการ
 • วัดส่วนสูง (แสดงบัตรประชาชนและเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไป)
 • ถ่ายรูป สแกนลายนิ้วมือ และบันทึกลายเซ็น
 • พาสพอร์ตเล่มเดิมจะถูกยกเลิกและคืนเล่มให้เรา
 • ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และชำระค่าบริการไปรษณีย์แบบ Passport Speed Post (PSP) อีก 60 บาท (เคาน์เตอร์ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการไปรษณีย์จะแยกกัน โดยเราจะได้รับใบเสร็จทั้งหมด 2 ใบ)
 • ระยะเวลารวมทุกขั้นตอนประมาณ 20 นาที 🙂
 • เราได้รับพาสปอร์ตในอีก 2 วัดถัดมา (โดยเล่มใหม่จะระบุวันที่ออก ตามวันที่เราไปทำพาสปอร์ต และมีอายุรวม 5 ปี)

การเดินทางด้วยพาสปอร์ตเล่มใหม่

1) เนื่องจากปัจจุบันวีซ่าประเภท Settlement Visa ของประเทศอังกฤษจะใช้ Biometric Residence Permit card (BRP Card) จึงไม่ต้องทำการ Endorsement อะไรในพาสปอร์ตเล่มใหม่เลย

tier_4_brp_-_edited
BRP Card (Photo from http://www.warwick.ac.uk)

2) ตอนจองตั๋วเครื่องบินใช้พาสปอร์ตเล่มเดิม แล้วขากลับใช้พาสปอร์ตเล่มใหม่จะปีปัญหาหรือไม่

 • จากประสบการณ์ เราไม่มีประสบปัญหาอะไรเลย โดยเรานำพาสปอร์ตเล่มเก่าไปแสดงและแจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินว่าจองตั๋วด้วยพาสปอร์ตเล่มเก่าแต่จะเดินทางกลับด้วยพาสปอร์ตเล่มใหม่ (ครั้งนี้เราบินกับ Etihad Airways)

3) การตรวจพาสปอร์ตทั้งขาออกจากประเทศไทย ระหว่าง flight transit และขาเข้าประเทศอังกฤษ

 • ขาออกจากประเทศไทย ระหว่าง flight transit (เปลี่ยนเครื่อง) และขาเข้าประเทศอังกฤษเราแสดงพาสปอร์ตเล่มใหม่ พร้อม BRP Card (แต่ก็เตรียมพาสปอร์ตเล่มเดิมไว้ด้วย เผื่อกรณีมีการสอบถามหรือขอดูเอกสาร)

ผิด ตก ยกเว้น ขออภัยนะคะ หวังว่าคงมีประโยชน์บ้างสำหรับผู้ที่กำลังค้นหาข้อมูล