สวัสดีค่ะ ใกล้เข้าสู่ฤดูร้อน ฤดูท่องเที่ยวกันแล้ว วันนี้เลยขออนุญาตแชร์การขอ Schengen visa Italy ค่ะ เนื่องจากปัจจุบันเจ้าของ blog ยังถือวีซ่าติดตามคู่สมรสประเทศอังกฤษ ยังไม่ได้เป็น British Citizen หรือมี ฺBritish Passport ดังนั้นเมื่อต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) จึงจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้น ค่ะ

Case ของเจ้าของ blog คือ ถือวีซ่าติดตามคู่สมรสอังกฤษ ไม่ได้ยื่นเอกสารการทำงานของตนเอง ไม่มีบุตรติดตาม เดินทางโดยเครื่องบิน ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศอิตาลีประเทศเดียวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และเป็นการขอวีซ่าเชงเก้นครั้งแรก

ซึ่งการขอวีซ่าฯ ของเจ้าของ blog จัดอยู่ในประเภท Short Stay – EU Spouse/Dependant *ขณะที่ขอวีซ่า ประเทศอังกฤษยังถือเป็นประเทศสมาชิก EU หลังจากออกจาก EU แล้วแนะนำให้ติดตามกฎเกณฑ์อีกครั้งนะคะ *

1.เอกสารที่ต้องใช้ ทั้ง original และ copy (เพราะนอกจาก passport แล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เอกสาร copy แนบไปกับ application)

 • Passport (แนะนำต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
 • UK visa/ BRP card
 • Application form พร้อมรูปถ่าย
 • Proof of relation เอกสารแสดงความสัมพันธ์ ได้แก่ เอกสารทะเบียนสมรสต่างๆ ถ้าเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ (เราใช้ของเดิมที่รับรองและแปลมาจากประเทศไทยค๋ะ) *และควรนำ Passport/ copy ของสามีไปด้วย (กรณีของเราเจ้าหน้าที่ขอดูค่ะ)
 • Flight / Booking confirmation ที่แสดงชื่อเราและสามี *หากกังวลว่าจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า หรือต้องการของตั๋วอีกครั้งภายหลังได้รับวีซ่า แนะนำให้จองกับ British Airways ไปก่อน เพราะสามารถยกเลิกได้ภายใน 24 ชม. โดยไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะ*
 • Refusal letter (กรณีเคยอุทธรณ์วีซ่าเชงเก้น)
 • เอกสารกรณีมีผู้ติดตาม เช่น บุตร หรือเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ดูรายละเอียด https://www.vfsglobal.com/Italy/UK/London/minors.html

2. สถานที่ยื่นเอกสารและพิมพ์ลายนิ้วมือ

 • ที่ VFS ที่ London หรือ Manchester แล้วแต่สะดวกค่ะ (เจ้าของ blog ยื่นที่ Manchester)
 • สามารถ walk in หรือโทรจองก่อน (โทรจองจะเป็น Premium service มีค่าบริการเพิ่มอีก £43.1 )
 • เมื่อไปถึง ให้แจ้งกับ Reception ก่อนเข้าไปนั่งรอเรียกตามบัตรคิว
 • ยื่นเอกสาร พิมพ์ลายนิ้วมือ และชำระค่าธรรมเนียม (เฉพาะที่ Manchester รับชำระด้วยบัตรเดบิตหรือเครดิตเท่านั้น)
 • ควรเตรียมเอกสาร support ให้พร้อม เพราะเจ้าหน้าที่ที่รับเอกสารน่าจะมีส่วนในการพิจารณาการให้วีซ่าเบื้องต้นด้วย

3. ค่าธรรมเนียมและระยะเวลา

 • อัตราค่าธรรมเนียม กรณีเป็นคู่สมรสของ EU ไม่มีค่าธรรมเนียมวีซ่า (
  ขณะที่ขอวีซ่าฯ ประเทศอังกฤษยังถือเป็นประเทศสมาชิก EU) แต่จะมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้
 • ค่าบริการของ VFS £8.58
 • ค่าบริการส่ง Passport กลับ (กรณีไม่ได้ไปรับเอง) £25.28 และประกัน £3
 • ค่าบริการ SMS £2
 • ค่าบริการ Premium Service (กรณีโทรจองคิว) £43.10
 • ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติประมาณ 5-15 วันทำการ (เจ้าของ blog ได้รับ passport ภายใน 1 สัปดาห์)
ตัวอย่างวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple, ระยะเวลารวมที่อยู่ในเขต Schengen ได้ไม่เกิน 30 วัน,
วีซ่ามีผลตั้งแต่ 24 มี.ค.- 24 พ.ค.2562

ดูรายละเอียดเอกสาร อัตราค่าธรรมเนียม ตัวอย่างภาพถ่าย ระยะเวลาการพิจารณา และแบบฟอร์มการขอวีซ่า Schengen Italy สำหรับท่องเที่ยว ทั้งหมดได้จาก https://www.vfsglobal.com/Italy/UK/London/tourist.html

ประเทศอิตาลีมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์หรือศิลปะ มากมาย ตึกรามบ้านช่องสวยงาม แนะนะเลยค่ะ