Hi Guys! สวัสดีค่ะ

อย่างที่เราทราบกันดีว่ากฏระเบียบและอัตราค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าของประเทศอังกฤษนั้นมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่เกือบทุกปี และโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษที่ขึ้นชื่อว่าแอบโหด รวมทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นๆ ในทุกปีอีกด้วย

วันนี้เราเลยจะมาขอแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายคร่าวๆ กรณีการขอวีซ่าในกลุ่ม Settlement visa (วีซ่าประเภทพำนักถาวร) อันได้แก่ วีซ่าคู่หมั้น (Settlement-Fiance ผู้ที่จะไปจดทะเบียนสมรสในประเทศอังกฤษ) และวีซ่าติดตามคู่สมรส (Settlement-Spouse ผู้ที่จดทะเบียนสมรสแล้ว)

โดยรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสรุปเป็นตาราง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (Updated 20 February 2020) และค่าใช้จ่าย/เอกสารหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระยะเวลามาตรฐานทั่วไปในการพิจารณาวีซ่ากลุ่ม Settlement visa เผื่อเป็นไอเดียคร่าวๆ สำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังวางแผนที่จะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนี้อยู่ ดังนี้

Spouse Visa Fees approximately 2020 (for non EEA partner/spouse)

Spouse Visa Fee 2020

สามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าอื่นๆ (20 February 2020) และค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับลูกติดหรือญาติของผู้ขอวีซ่ากลุ่ม Settlement หรือ ค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (Premium Services) อย่างละเอียดได้ที่ >> https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table/2020

ดูสถาบันทดสอบภาษาที่ UKVI ยอมรับปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 เมษายน 2563 (List of approved tests centres: from 1 April 2020) >> https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-applying-for-uk-visa-approved-english-language-tests

  • หน้า 1-2 จะเป็นศูนย์สอบในอังกฤษ สำหรับประเทศไทยดูหน้า 31-32

ข้อมูลที่ควรทราบ

  • Visit visa วีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนครอบครัวไม่ใช่ Settlement visa ดังนั้นผู้ขอวีซ่าต้องไม่มีเจตนาที่จะไปพำนักถาวร หรืออยู่นานกว่าที่ขอ/ได้รับอนุญาต
  • Leave to remain (FLR) การต่อวีซ่าติดตามคู่สมรส บางท่านอาจใช้คำว่าต่อวีซ่ารอบที่สอง
  • ค่าใช้จ่าย/เอกสารหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการทั้งงบประมาณและระยะเวลาพอสมควร อีกทั้งยังต้องไปดำเนินการกับหน่วยงานหรือสถาบันที่  UKVI หรือ Home Office’s ยอมรับหรือกำหนดเท่านั้น ซึ่งผู้ขอฯ ควรศึกษารายละเอียดและเตรียมการให้ดี
  • อาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกอื่นๆ อีกเช่น ค่าแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือค่ารับรองเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า รวมทั้งค่าเดินทางกรณีอยู่ต่างจังหวัด เป็นต้น
  • นอกจากเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายฯ ที่ต้องจัดเตรียมแล้ว ผู้ขอฯ จำเป็นต้องศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์สำคัญอื่นๆ ที่ Home Office’s ใช้ประกอบการพิจารณาให้วีซ่าอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เกณฑ์รายได้ของคู่สมรสกรณีเป็นพนักงานบริษัท(รับเงินเดือน) ต้องมีรายได้ก่อนหักภาษีและ NI อย่างน้อย £18,600 ต่อปี เป็นต้น
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ดำเนินการจากประเทศไทยจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเป็น USD https://visa-fees.homeoffice.gov.uk/y/thailand/usd/settlement/all

แหล่งอ้างอิงข้อมูล ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้ที่ >>

ดูขั้นตอนการยื่นวีซ่าจากประเทศไทย ได้ที่ >>

ดูตัวอย่าง การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามคู่สมรสประเทศอังกฤษ ของเจ้าของ blog ได้ที่ >> https://alittledesk.wordpress.com/2019/09/11/settlement-spouse-visa-guide-2020/
ติดตามเจ้าของ blog ได้ที่ YouTube Channel  https://www.youtube.com/c/GoodMoreNing

Thanks for your visit. ผิด ตก ยกเว้น ขออภัยนะคะ